Blog

Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar
marka, coğrafi işaret, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli